Belastningsdiagram for løftestropper

Følgende skema beskriver kapaciteten for specifikke løftestropper i specifikke løfte situationer. Læs altid instruktionen og sørg for, at den er forstået, før løft af byrde påbegyndes.