Brugsanvisning for AGON big bags (FIBC)

Guideline for håndtering af FIBC (flexible intermediate bulk container)

Al brug af disse retningslinjer sker på brugernes egen risiko. AGON A/S garanterer ikke nøjagtigheden eller aktualiteten af håndteringsretningslinjerne, og den garanterer heller ikke, at håndteringsretningslinjerne er i overensstemmelse med alle gældende love eller forskrifter. AGON A/S påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler i håndteringsretningslinjerne, uanset om de er leveret af AGON A/S eller tredjepart. AGON A/S garanterer ikke, at håndteringsretningslinjerne med rimelighed er passende til en særlig situation, og der kan være omstændigheder, hvor forskellige eller yderligere advarsler og / eller håndteringsretningslinjer er påkrævet. Det er hvert individuelt firma ejet ansvar at sikre det håndtering af retningslinjerne er godkendt i forbindelse med forskrifter og overensstemmelse med landet lovgivning. AGON A/S antager sig intet ansvar i denne forbindelse.

Generel information om FIBC

Sørg for, at FIBC er passende til fylde & tømme miljøet (dvs. elektrostatiske problemer i brandfarlige eller eksplosive miljøer). Træf passende forholdsregler med hensyn til støvkontrol. Overskrid aldrig den sikker arbejdsbelastning (SWL) / nominel kapacitet, der er specificeret for en FIBC. Fyld ikke en FIBC til et niveau, der negativt påvirker dens stabilitet og / eller overskrider højden til bredde-begrænsningerne, der er angivet i gældende industristandarder eller reguleringskoder. Et maksimalt forhold på 2:1 er typisk, men der skal henvises til gældende industristandarder eller reguleringskoder. FIBC’s fyldetud eller duffle skal lukkes i overensstemmelse med FIBC-producentens instruktioner. Kontroller, at bundudløbstuden er lukket korrekt, inden FIBC fyldes.

Håndtering af FIBC

Enheder, der bruges til at håndtere FIBC’er, skal være designet til FIBC’er og være vurderet for kapaciteten på den fyldte FIBC og overholde de gældende lovgivninger inden for deres brug.

Løft/sæt aldrig en FIBC i ved hjælp af færre løftestropper, ærmer osv., End der er forsynet med.


Saml aldrig løftestropperne til at løfte med en krog, medmindre FIBC er specifikt designet og godkendt af producenten til at gøre det.


Hvis løft med en krog, skal slynger eller andre løfteindretninger bruges til at holde løftestropperne lodrette og forhindre beskadigelse af sidekræfter.


Sørg for, at alle gaffeltrucks, krankroge, stænger eller håndteringsanordninger er fri for skarpe kanter. Kanter skal afrundes til mindst tykkelsen på løftestropper, ærmer osv., Der bruges til at understøtte FIBC. Radius skal være mindst 5 mm.


Afstanden mellem gaffeltrækket skal justeres til den rigtige bredde for at sikre, at alle løfteslynger eller ærmer er lodrette for at forhindre beskadigelse af sidekræfter.


Hold et klart synspunkt, når du flytter en FIBC. Flyt aldrig FIBC, hvis din synslinje er blokeret.
Ved håndtering med gaffeltruck skal du holde FIBC tæt på masten, så lav som muligt med masten vippet tilbage i en passende vinkel.

Hold FIBC fri for gulvet, så der ikke er nogen kontakt med gulvet eller hjulene på gaffeltrucken. Træk eller skub aldrig en FIBC. Vip aldrig masten på en gaffeltruck fremad, når du håndterer en FIBC. Sæt aldrig en FIBC ned ved hjælp af færre løftestropper, ærmer osv. End der er leveret.


Sørg altid for, at personale sikkert er ude af potentielle farer, og lad aldrig personale stå eller anbringe nogen hænger under en ophængt FIBC.


Brug altid ekstra stropper og alle løftestropperne, når du løfter en FIBC, der er vippet.

Opbevaring af Big bags (FIBC)

Sørg for, at paller, der anvendes til håndtering, er fri for søm eller fremspring, der kan beskadige FIBC, samt af passende størrelse så FIBC ikke hænger udover siden, medmindre FIBC specifikt er designet og godkendt til at gøre dette.

Pas på vand- eller fugtforurening inde i lagerfaciliteterne:
Forsøg altid at opbevare dine FIBC’er i et overdækket anlæg eller lager, der er fri for vand- eller fugtforurening, der kan komme i kontakt med dine FIBC’er og beskadige dem.

Pas på dårligt vejr:
Beskyt altid dine FIBC’er mod dårligt vejr (regn, sne osv.) Eksponering for dårligt vejr kan svække styrken af en FIBC betydeligt.

Pas på sollys og UV-stråler:
Beskyt altid dine FIBC’er mod sollys og de skadelige virkninger af UV-stråler. Eksponering for UV-stråler svækker styrken af en FIBC.