Brugsanvisning for AGON flade stropper og rundsling

Stropper skal efterses ved hver anvendelse, dette er anhuggerens ansvar. Alle stropper skal endvidere gennemgå et årligt eftersyn. Efter eftersyn, skal der anføres ny datomærkning på den blå label og resultatet skal journalføres.

Opbevaring og vedligehold

 • Stropperne opbevares i tørt og gerne køligt miljø.
 • Stropperne kan vaskes i rent vand og hænges til tørre ved god ventilation.
 • Undersøg stropperne grundigt både før og efter brug.
 • Kontroller, at mærkningen er uskadt.
 • Kasser beskadigede stropper eller kontakt forhandleren for rådgivning.
 • Reparationer må kun udføres af producenten.

Anvendelse af rundsling og endeløse løftestropper

 • Stropperne undersøges for evt. fejl inden ibrugtagning. Rundsling må ikke være så slidte at den hvide kerne er synlig. Ved dobbeltpose rundsling fra AGON må den yderste pose være lettere beskadiget. 
 • Løftebånd må ikke have synlige skader i kanterne der overstiger 5% af bredden.
 • Kontroller belastningsetiketten for at sikre, at WLL (godkendt løfteevne) overholdes.
 • Overbelast aldrig løftestropperne.
 • Beskyt stropperne mod skarpe kanter og slitage.
 • Benyt ikke stropperne ved temp. under – 40 C og over 100 C.
 • Anvend identiske stropper ved flerpartsløft.
 • Bind aldrig knuder på stropperne.
 • Løft aldrig, når stroppernes syninger er snoede eller har knuder.
 • Hold stroppernes syninger fri af krogen.
 • Undgå chok-påvirkning.
 • Træk ikke stropperne hen ad jorden.
 • Udsæt ikke stropperne for alkalisk behandling (f. eks. ammoniak og kaustisk soda).
 • Undersøg stropperne efter brug og tag dem ud af drift, hvis der er synlige skader.
 • Løftebånd der regelmæssigt kommer i berøring med saltvand anbefales en levetid på 1 år som følge af forceret nedbrydning af fibermaterialet.

Generelle råd om løft

 • Løft roligt og undgå ryk.
 • Bakseknuder reducerer brudstyrken med op til 80%.
 • Overbelast aldrig.
 • Undgå skarpe kanter, anvend kantbeskyttelse.
 • Giv agt for glide- og friktionsskader.
 • Alt løftegrej af polyester tåler ikke alkaliske kemikalier.
 • Brug aldrig løftegrej, der er slidt eller skadet.
 • Brug ikke løftegrej af polyester ved løft af emner, der er varmere end 100 C.
  Kontroller regelmæssigt løftegrej.

Lovkrav

Al løftegrej skal kontrolleres mindst hver 12. måned og i henhold til lovbestemmelser og direktiver. AGON har udarbejdet en oversigt over kassationskriterier. Denne liste kan du finde her >>

Bemærk arbejdstilsynet stiller krav om journal, ved egenkontrol af stropper, en sådan journal kan gratis rekvireres hos AGON.

Stropperne skal datomærkes, ved ibrugtagning. Producenten AGON, foretager kontrol ved pakning. Er produktionsdatoen, der er angivet på det blå mærkebånd, ikke overskredet med 12 måneder, kan denne datomærkning anvendes frem for egen mærkning. Er stroppen forsynet med QR kode kan alla data downloades her, sammen med certifikat og EU overenstemmelseserklæring.