Brugsanvisning for AGON kæder

Kæder skal efterses ved hver anvendelse, dette er anhuggerens ansvar. Alle Kæder skal endvidere gennemgå et årligt eftersyn. Efter eftersyn, skal der anføres ny datomærkning på den mærkebrikken, eller denne skal mærkes med årsfarve og resultatet skal journalføres.

Anvendelse

 • Opret et kartotek over alle kæder, der er i brug.
 • Løft aldrig med en vredet kæde.
 • Kædesling skal opkortes med en opkorterkrog – der må aldrig slås knuder på kæden.
 • Beskyt kæden mod skarpe kanter ved at lægge et mellemlag imellem.
 • Belast aldrig en krog i spidsen – lasten skal altid ligge korrekt i bunden af krogen.
 • Brug altid den korrekte størrelse kæde til lasten under hensyntagen til vinkel og muligheden for ulige belastning.
 • Topøjet skal altid kunne hænge frit i krankrogen.
 • Undgå altid belastning i ryk.
 • Vær opmærksom på begrænsning af arbejdsbelastning for vinkler i yderpunkter.
 • Ved ulige belastninger skal WLL/SWL reduceres med 50 %

Vedligeholdelse

 • Mindst hver 12. måned eller oftere i henhold til lovmæssige bestemmelser, type af anvendelse og tidligere erfaring skal der udføres en omhyggelig kontrol.
 • Kæder med bøjede, revnede eller udhulede led skal udskiftes, ligesom deformerede komponenter så som bøjede ovalringe, åbne kroge og enhver komponent, der viser tegn på slitage.
 • Slitagen på kæden og komponenterne må ingen steder overstige 10 % af de oprindelige dimensioner. Slitagen på kædeled – max. 10 % – er defineret som den gennemsnitlige diameter af materialet målt i 2 retninger. AGON har udarbejdet en særlig, brugsanvisning for kassationskriterier for kæder der kan rekvireres her.
 • Overbelastede kædesling skal tages ud af brug.
 • I øvrigt henvises til AGON vejledning for kontrol af kæder
 • Forlængelse af samleled er ikke tilladt.
 • Kædesæt skal være forsynet med belastningsskilt med oplysninger om max. belastning

(WLL/SWL), identifikation af producent, CE-mærke og fabrikationsår.

Alt løftegrej skal kontrolleres mindst én gang hver 12. måned.

Aggressive kemikalier

Kæde og kædekomponenter må ikke anvendes i forbindelse med syre eller andre aggressive kemikalier. I meget korrosionsaggressive miljøer skal der udvises den største agtpågivenhed, og i tvivlstilfælde kontaktes Agon på +45 7028 7050

OBS! Varmforzinkning er ikke tilladt.

Anvendelsestemperaturer

-20 grader til 200 °C i dette temperatur område er der ingen reduktion i WLL.