Brugsanvisning for AGON wirestropper

Husk det er anhuggerens ansvar, at sikre det korrekte valg af anhugningsmateriale.

Sædvanligvis er AGON wirestropper produceret efter EN 13414-1 tekniske data og løfteevne fremgår af mærkning og certifikat.

I øvrigt henvises der til nedenstående:
  1. Wire sling kan bruges I temperaturområdet –40oC til 100oC
  2. Wire sling kan anvendes i aggressivt miljø, såfremt de holdes under skærpet inspektion.