Kassations kriterier for wire stropper fra AGON

Stropper skal efterses ved hver anvendelse, dette er anhuggerens ansvar. Alle stropper skal endvidere gennemgå et årligt eftersyn. Efter eftersyn, skal der anføres ny datomærkning og resultatet skal journalføres.

Lever stroppen op til en eller flere af disse kriterier, skal stroppen tages ud af anvendelse:
1) Manglende mærkning

Normer og lokale regler stiller krav om specifikke informationer, herunder maksimal belastning, på label eller stempel i presfitting. Derfor skal den være til stede.

2) Overskredet dato eller manglende datomærkning.

Det skal altid fremgå af stroppen hvornår, den senest har gennemgået det obligatoriske årlige eftersyn. Er stroppen ny, skal den ikke mærkes med ibrugtagningsdato, såfremt produktionsdato ikke er overskredet med 12 måneder. Er stroppen forsynet med AGON QR kode, kan produktionsdato og evt. ibrugtagningsdato hentes elektronisk.

Anvendes årsfarvemærkning er følgende farver gældende:

  • 2014 Blå
  • 2015 Rød
  • 2016 Grøn
  • 2017 Gul
  • 2018 Blå
  • 2019 Rød
  • Osv.…

Hvid betyder kasseret?

En wire består af følgende komponenter:

Core er kernen, eller på dansk hjertet, der kan bestå af kunststof eller en stålwire. De enkelte tråde er på engelsk benævn wire, Flere tråde samlet hedder en dugt, eller på engelsk en strand, på tysk Litze. Den færdige wire består af et hjerte, som nævnt i stål eller kunststof, hvorom de enkelte dugter er viklet. Hjertet er normalt af typerne: FC (natur- eller kunstfiber, Fibre Core) eller WSC (stålhjerte, Wire Strand Core) WSC’et er en dugt og af samme konstruktion som ståltovets dugter, eller IWRC (stålhjerte, Independent Wire Rope Core). IWRC’et er et selvstændigt ståltov med et fiberhjerte eller WSC. Ofte anvendes FC hjerte til wirestropper, da den er særlig fleksibel.