Kassationskriterier for løftekæder

Kassationskriterier for AGON kæder

Kæder skal efterses ved hver anvendelse, dette er anhuggerens ansvar. Alle Kæder skal endvidere gennemgå et årligt eftersyn. Efter eftersyn, skal der anføres ny datomærkning på den mærkebrikken, eller denne skal mærkes med årsfarve og resultatet skal journalføres.

AGON krav, visuel og funktionstest
Gældende lovgivning fastlægger minimumkrav for kontrol og eftersyn af løftekæder. I det efterfølgende er beskrevet procedure for kontrol hver 12. måned. Det skal understreges, kontrol af kæder skal oftere end hver 12. måned såfremt:

  • Der sker intensiv brug, med stort slid til følge.
  • Kæderne har udsat for øget korrosion.
  • Kæderne anvendes i særligt hård miljø eller har været udsat for stærk varme eller kemikalier.
Kæderne skal omgående tages ud af drift og sendes til kontrol såfremt:
  • Mærkebrikken er faldet af.
  • Kæderne har været udsat for løft i snoet tilstand.
  • Der er synlige tegn på brud, revner, misfarvning pga. varme, hak, riller, forlængelse og lignende.
Ved visuel kontrol af kæder skal disse kasseres eller repareres når: