Samsvarserklæring

Sammensatte løfteredskap

De leverede løftekomponenter kan anvendes som bestanddele i en CE-mærket løfteredskab. Komponenterne må ikke tages i brug før det sammensatte løfteredskab

attesteres i at være i overensstemmelse med EU´s maskindirektiv (2006/42/EU)

Løftekomponenter

Vi attesterer at det leverede CE-mærkede løfteredskaber i overensstemmelse med EU´s maskindirektiv (2006/42/EU)

AGON erklærer hermed at de leverede produkter er i overensstemmelse med nationale og internationale standarder: EN 1492-1, EN 1492-2, EN 13414-1, EN 13414-2, EN 13414-3, EN 818-1, EN 818-4

Vi erklærer hermed, at følgende angivne udstyr opfylder de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav vedrørende EU-retningslinjerne på grund af deres design og fremstilling. I tilfælde af en ukoordineret ændring, udløber denne erklæring automatisk.