...

Udvidet produktion giver leveringsgaranti!

AGON’s leveringssikkerhed er din tryghed 🛠

Vores kunder har, i en ellers svær tid med logistiske udfordringer, oplevet en uovertruffet høj leveringssikkerhed. Dette har vi sikret gennem udbygning af vores produktionsanlæg til fuld produktionskapacitet i to forskellige og geopolitisk adskilte asiatiske lande og en europæisk produktion, for mindre ordrer.

Kvaliteten garanterer det tyske sikkerhedsinstitut TÜV for. Sikkerhedsinstituttet har inspiceret vores produktionsanlæg og kvalitetssystemer, lavet typegodkendelser og udstedt et sikkerhedscertifikat. AGON-stropper vil således blive mærket med dette kvalitetsstempel, der er din garanti for sikkerhed og kvalitet i top klasse.

For at nå dertil har AGON gennem de seneste 20 år opbygget viden og erfaring omkring produktion i Kina. For omkring 5 år siden, vurderede vi, at vi for at sikre vores kunder i en fremtidig situation, skulle opbygge fuld produktionskapacitet i yderligere et asiatisk land. Et land adskilt transportteknisk og geopolitisk fra Kina. 

Partner i AGON Kasper Hedemann har gennem de seneste 2 år haft ansvaret for den nye satsning og vi er nu stolte af at være nået i mål 🤝

Andre nyheder fra AGON

AGON produkter er nu officielt TÜV SUD certificeret!

Hos AGON group har vi en meget høj standard, når det kommer til kvaliteten og sikkerheden af ​​vores produkter, og derfor vil vi starte året med at fortælle, at vores produkter nu er officielt TÜV SUD-certificerede.

TÜV SUD er et tysk certifikat, der viser, at produktet opfylder det tyske instituts krav til kvalitet og sikkerhed. Det er din garanti for, at vores produkter opfylder en række vigtige sikkerhedskrav, hvilket er en meget vigtig del af vores forretningsgrundlag.

Læs mere »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.