Mission, vision og værdier

Troværdighed, produktivitet og uafhængighed

Vores produkter er altid konkurrencedygtige målt over tid på kvalitet, pris og service. Vores kunder ved, at vi leverer det aftalte produkt, i den aftalte kvalitet og til den aftalte tid. Vi er troværdige, og vi giver vores kunder tryghed og sikkerhed.

Vi sørger for effektiv produktion, eliminerer fordyrende mellemled og effektiviserer administrationen. Vores organisation er gearet til fleksibilitet i hele værdikæden, så vi hurtigt kan tilpasse os markedets skiftende behov.

Vi er produktive, og vi har skabt en skalérbar virksomhed. Det betaler sig for alle parter! Vi har gjort os fri af vanetænkning og har ikke nogen økonomisk spændetrøje. Derfor er vi frie til at gå nye veje for at finde frem til den stærkeste løsning. Vi er uafhængige, og vi leverer produkter i høj kvalitet til en god pris, hurtigt og effektivt.

Og det er ikke bare noget, vi påstår.
Vi gør det!

Mission

Vi tilbyder udvalgte løfte-, håndterings- og transportsikringsløsninger til udvalgte målgrupper.

AGON stræber efter at være markedsførende inden for udvalgte målgrupper ved at fokusere ressourcerne mod de pågældende målgrupper.

Vi lever op til vores værdier – derfor foretrækker vores kunder et kontinuerligt og langsigtet samarbejde med AGON.

AGON udvikler, producerer og sælger produkter, der er underlagt strenge og specifikke sikkerheds- og myndighedskrav. AGON påtager sig ansvaret for at overholde disse krav på kundens vegne.

AGON vælger sine samarbejdspartnere og leverandører ud fra deres evne og vilje til at efterleve AGONs vision og værdier. Vi vælger altid langsigtede relationer frem for kortsigtede.

Vision

AGON vil være den foretrukne leverandør af udvalgte emballage- og håndteringsløsninger til vores udvalgte målgruppe.

AGON tilbyder løsninger frem for produkter og udvikler løbende løsninger sammen med kunderne, med fokus på rationel produktion hos kunderne.

Vi stræber efter at bidrage til bæredygtighed i udviklingen af vores løsninger.

Vores kerneværdier

.
01

Produktivitet

Vi er produktive. Vi sørger for effektiv produktion, eliminerer fordyrende mellemled og effektiviserer administrationen.

Vores organisation er gearet til fleksibilitet i hele værdikæden, så vi hurtigt kan tilpasse os markedets skiftende behov, og derfor har vi fokus på skalérbarhed i alle led.

.
02

Troværdighed

Vi er troværdige. AGON som leverandør og samarbejdspartner er altid det bedste valg, målt over tid, på kvalitet, pris og service. I det løbende samarbejde engagerer vi os for at forstå kundens behov og finde de bedste løsninger.

Vores kunder skal opleve, at vi strækker os langt for altid at levere det aftalte produkt i den aftalte kvalitet og til den aftalte tid. Vi er troværdige, og vi giver vores kunder tryghed og sikkerhed.

.
03

Kundefokus

Vi prioriterer kunden før interne forhold. I interaktionen mellem kunderne og AGON skal kunderne vide, at vi prioriterer dem højt. Kunderne oplever hurtig respons.

Vi bruger aldrig interne forhold som undskyldning for ikke at leve op til vores troværdighed. Vi er åbne og rationelle i dialogen med kunderne.

.
04

Løsningsorienterede

Vi er løsningsorienterede i dialogen med vores kunder. Vi stræber efter konstant at forbedre processerne, selv de små ting, for at sikre, at kunderne opnår en mere effektiv produktion.

Vores kunder skal opleve, at vi er lydhøre over for deres specifikke problemstillinger.

.
05

Innovative

Vi har gjort os fri af vanetænkning. Vi vil være mere innovative end vores konkurrenter, både i forhold til markedet og i forhold til udvikling.

Vores kunder skal opleve, at AGON kommer med nye løsninger og metoder, der kan være med til at skabe en større samlet produktivitet og indtjening for begge parter.

.
06

Fairness (retfærdighed)

Vi optræder altid fair og ordentligt over for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, skal overholdes. Selv i tilfælde, hvor AGON har retten på sin side, skal fairness inddrages i alle beslutninger.

Det langsigtede samarbejde er altid vigtigere end kortsigtet profit eller udgifter.

.
07

Uafhængighed

Vi stræber efter uafhængighed. Alliancer indgået af frie og uafhængige virksomheder giver de bedste muligheder for et rationelt, effektivt og indbringende samarbejde. Det gælder også i forholdet mellem virksomheden og medarbejdere.

Økonomisk frihed giver mulighed for frit at gå nye veje for at finde frem til de stærkeste løsninger.